Bestyrelse

Adipositasforeningen består af en gruppe frivillige mennesker.

Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.

Adipositasforeningen består af en gruppe mennesker, der frivilligt stiller tid og kræfter til rådighed for foreningens formål. Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter 7-9 personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.

I Adipositasforeningen er der tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige
fagområder; forskere, læger, psykoterapeuter, samlivs- og seksualrådgivere, diætister, journalister, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, coaches og mange flere.

Alle er involveret i overvægtsproblematikken gennem fagligt arbejde, interesse og/eller eget vægtproblem.

Adipositas bestyrelse – April 2017

Landsformand
Per Nielsen (Helsingør).
www.adipositasforeningen.dk
www.overvægtige.dk
www.pernielsen.com

Næstformand
Fryd Thrue (Hillerød). Adipositasforeningens danske repræsentant i The European Association for the Study of Obesity Patient Council (Patientråd).

Bestyrelsesmedlem
Pia Christensen (København). Kandidat i klinisk ernæring. Ph.d. Post.doc.

Bestyrelsesmedlem
Sille Elmquist (Helsingør). Praktiserende læge.

Bestyrelsesmedlem
Christian Falberg (Frederikshavn). Erhvervsmand.

Bestyrelsesmedlem
Tina Egevang (Vordingborg). SlankePsykolog. Cand.psych.aut.& Marketing Economist.

Bestyrelsesmedlem
Christina Jensen (Helsingør). Kok.

Bestyrelsesmedlem
Anne Claudi (København). Læge.

Bestyrelsessuppleant
Sanne Larsen (København). Cand.merc.

Forretningsfører
Bent Strøjr Pedersen


Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen i Landsforeningen for Overvægtige/Adipositasforeningen indkalder til ekstraordinær generalforsamling vedrørende vedtægtsændring af § 1 stk. 2 og § 10, onsdag d. 5. december kl. 17 i Københavns området.

Tilmelding sker til sekretariatet senest den 28. november 2018 på telefon 25 56 47 62 eller på mail til info@adipositasforeningen.dk

Ved tilmelding oplyses adressen, hvor den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted.

Du kan læse Landsforeningen for Overvægtige/Adipositasforeningen vedtægter her.

Med venlig hilsen
Landsformand Per Nielsen/Bestyrelsen