Det nationale Patientråd

Det nationale patientråd består af 2-3 medlemmer fra de enkelte regioners patientråd og har til formål at koordinere landsdækkende aktivtiteter samt inspirere de regionale patientråd.

Patientrådene er båret af udtrykket ”Nothing about us, without us” fordi det for overvægtige og for Adipositasforeningen er afgørende, at de mennesker, der lider af overvægt eller svær overvægt ikke bliver udeladt fra beslutningsprocesser o.l.

Medlemmerne i det nationale patientråd har rollen som ”patient advocates”, og stiller op til at dele deres erfaring og historie omkring et liv med overvægt.

Udgangspunktet er, at medlemmerne af patientrådet lider af svær overvægt eller har været ramt af svær overvægt.