Adipositasforeningen arbejder for at gøre vilkårene bedre

Foreningen arbejder ud fra de fire kerneværdier.

Adipositasforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder for retten til et godt liv og for ordentlige vilkår for de overvægtige i Danmark. Samtidig udvikler foreningen en række tilbud, som overvægtige og professionelle kan benytte sig af.

Adipositasforeningen arbejder ud fra fire værdier: Glæde, respekt, ligeværdighed og modighed. Disse værdier er gældende for den måde, foreningen arbejder på i forhold til andre mennesker og i tilgangen til aktiviteter.

Glæde handler om at gøre en forskel i forhold til medlemmerne og foreningens mange samarbejdspartnere. Det være sig professionelle og andre personer med interesse for de overvægtige.

Respekt er vigtig for at kunne indgå i en dialog og sørge for at alle parter kommer styrket ud af denne. I foreningen er der respekt for hinanden som personer, uanset om det er som bestyrelsesmedlem, frivillig eller ressourceperson.

Ligeværdighed er den tilstand, hvor overvægtige og normalvægtige betragter hinanden som værende lige værdifulde i arbejdet med at varetage de overvægtiges problemer, herunder at få knækket fedmekurven. Foreningen indgår i samarbejder som ikke nødvendigvis er ligeværdige i forhold til tid og penge – men som er ligeværdige i tilgangen til samarbejdet.

Modighed fordres for at stå frem og varetage interesserne for en gruppe mennesker, der ofte er udsat for chikane og mobning, nedgøring og mangel på målrettet indsats.