Adipositasforeningen består af en gruppe frivillige mennesker.

Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.

Adipositasforeningen består af en gruppe mennesker, der frivilligt stiller tid og kræfter til rådighed for foreningens formål. Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter 7-9 personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.

I Adipositasforeningen er der tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige
fagområder; forskere, læger, psykoterapeuter, samlivs- og seksualrådgivere, diætister, journalister, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, coaches og mange flere.

Alle er involveret i overvægtsproblematikken gennem fagligt arbejde, interesse og/eller eget vægtproblem.

Adipositas bestyrelse – Marts 2020

Landsformand
Per Nielsen Fysisk træner & ernæringsvejleder

Næstformand
Pia Siig Vestenstoft Kandidat i klinisk ernæring. Ph.d. Post.doc, Adjunkt

Bestyrelsesmedlem/kasserer
Fryd Thrue Medlem af det danske patientråd

Bestyrelsesmedlem
Mette Hjertsted Studerende i ernæring og sundhed

Bestyrelsesmedlem
Karina Gellert Cand. Scient i Human ernæring

Bestyrelsesmedlem
Tina Egevang Cand.psych.aut.& Marketing Economist.

Bestyrelsesmedlem
Carina Jørgensen Madmentor/Formand af det danske patientråd

Bestyrelsesmedlem
Thilde Halgren Bøjlund  Pædagog & madmentor/medlem af det danske patientråd

Bestyrelsessuppleant
Sille Bernard Praktiserende læge.


Her finder du foreningens gældende vedtægter:

Adipositasforeningens vedtægter gældende fra 19. marts 2020