Adipositasforeningen består af en gruppe frivillige mennesker.

Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.

Foreningen består af en gruppe mennesker, der frivilligt stiller tid og kræfter til rådighed for foreningens formål. Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter 7 personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.

I foreningen er der tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige
fagområder; forskere, læger, psykoterapeuter, samlivs- og seksualrådgivere, diætister, journalister, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, coaches og mange flere.

Alle er involveret i overvægtsproblematikken gennem fagligt arbejde, interesse og/eller eget vægtproblem.

Adipositasforeningens bestyrelse – Marts 2021

Landsformand

Per Nielsen Fysisk træner & ernæringsvejleder

Næstformand

Carina Jørgensen Madmentor/Formand af det danske patientråd/Repræsentant i ECPO og Gopa

Kasserer/bestyrelsessuppleant

Fryd Thrue 

Bestyrelsesmedlem

Pia Siig Vestenstoft Kandidat i klinisk ernæring. Ph.d. Post.doc, Adjunkt

Bestyrelsesmedlem

Tina Egevang Cand.psych.aut.& Marketing Economist.

Bestyrelsesmedlem

Tina Høst Jørgensen Madmentor/Coach/Medlem af vores patientrådet/Repræsentant i  ECPO og GOPA

Bestyrelsesmedlem

Andreas Schuster Klinisk diætist og Kok

Bestyrelsesmedlem

Alex Sabour Senior Strategist at Valtech/Award winning creative director/Founder & former CEO af Gorilla Agency


Her finder du foreningens gældende vedtægter:

Adipositasforeningens vedtægter gældende fra 19. marts 2020

https://adipositasforeningen.dk/wp-content/uploads/2021/03/Vedtaegter-190320.pdf