Adipositasforeningen består af en gruppe frivillige mennesker.

Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.

Foreningen består af en gruppe mennesker, der frivilligt stiller tid og kræfter til rådighed for foreningens formål. Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter 7 personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.

I foreningen er der tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige
fagområder; forskere, læger, psykoterapeuter, samlivs- og seksualrådgivere, diætister, journalister, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, coaches og mange flere.

Alle er involveret i overvægtsproblematikken gennem fagligt arbejde, interesse og/eller eget vægtproblem.

Adipositasforeningens bestyrelse – Marts 2022

Landsformand

Per Nielsen Fysisk træner & Ernæringsvejleder

Næstformand

Carina Jørgensen Madmentor & Coach

Formand af det danske patientråd

Repræsentant i GOPA og ECPO

Kasserer/bestyrelsessuppleant

Fryd Thrue 

Bestyrelsesmedlem

Tina Egevang Cand.psych.aut.& Marketing Economist.

Bestyrelsesmedlem

Tina Høst Jørgensen Madmentor/Coach

Medlem af vores patientrådet i AF

Bestyrelsesmedlem

Alex Sabour

Senior Strategist at Valtech/Award winning creative director/Founder & former CEO af Gorilla Agency

Bestyrelsesmedlem

Maibritt Scmidt Socialpædagog

Medlem af patientrådet i AF

Repræsentant af GOPA og ECPO


Her finder du foreningens gældende vedtægter:

Adipositasforeningens vedtægter gældende fra 19. marts 2020

https://adipositasforeningen.dk/wp-content/uploads/2021/03/Vedtaegter-190320.pdf