COVID-19 og overvægt/svær overvægt

 

Den 30. Marts 2020 modtog foreningen en mail fra Sundhedsstyrelsen, hvori de fortæller, at siden de sidste gang sendte information om nye materialer, er listen over grupper i særlig risiko for alvorlig sygdom i forbindelse med ny coronavirus/COVID-19 blevet udvidet og specificeret. Derfor har de også udvidet listen over, hvilke aktører de sender denne mail til. Heri er vi i blandt, da overvægt/svær overvægt mere og mere anses som en kronisk sygdom. Omkring overvægt skrives der:

At man er i risikogruppe for COVID-19, hvis man har svær overvægt med et BMI over 35, eller svær overvægt med BMI over 30 og samtidig en kronisk sygdom

 Som gravid tilhører man også risikogruppen, hvorfor man som overvægtig også skal være opmærksom på dette:

Gravide

Selvom der endnu ikke er viden om, at gravide er i særlig risiko for at blive smittet med coronavirus, eller at der er risiko for fostret, er det alligevel sundhedsmyndighedernes vurdering, at gravide er en risikogruppe. Denne vurdering er taget for en sikkerheds skyld, da gravide generelt er mere modtagelige over for infektioner.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Du kan læse mere om særlige risikogrupper på Sundhedsstyrrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper