Den 10. marts 2022

Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Læs profilen her

World Obesity Day 4. marts 2022

Pressemeddelelse:

Apotekerne vil møde borgere med svær overvægt i øjenhøjde 

Omkring 17 % af voksne danskerne lever med svær overvægt. Men selvom tilstanden er udbredt, har mange et misforstået syn på den. 82 % af befolkningen mener nemlig, at overvægt er selvforskyldt, selvom forskning viser, at mange andre faktorer end livsstil spiller ind. Blandt andet udgør genetik 40-70 % af en persons risiko for at få svær overvægt. Andre faktorer er blandt andet psykologi, hormoner, stress, søvn og miljø.

Svær overvægt er med andre ord en kompleks tilstand – ikke et spørgsmål om mangel på viljestyrke. Det budskab vil Danmarks Apotekerforening være med til at udbrede den 4. marts 2022 i anledning af World Obesity Day.

Apotekerforeningen samarbejder med Landsforeningen for Overvægtige – Adipositasforeningen, der kæmper for retten til et godt liv og ordentlige vilkår for de mennesker, der lever med svær overvægt i Danmark. 

Samarbejdet skal blandt andet klæde apotekspersonalet bedre på til at møde borgere med svær overvægt på en empatisk og respektfuld måde, og hjælpe dem videre, hvis de har behov for det, til eksempelvis fællesskabet hos Landsforeningen for Overvægtige – Adipositasforeningen.

Læs mere om samarbejdet på adipositasforeningen.dk/apotekerforeningen. 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 

01-03-22

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling den 31. marts 2022

Læs mere her: 

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3c7964b2-1833-34da-818c-b35946599573

21. juni 2021

Generalforsamling

Vores årlige generalforsamling var igen i år henlagt med virtuel deltagelse. 

På generalforsamlingen sagde vi farvel til bestyrelsesmedlemmerne: Karina Gelleret, Thilde Bøjlund, Mette Hjertsted og suppleant Sille Bernath. Tak til alle 4 for godt samarbejde. 

På generalforsamlingen kom der nye bestyrelsesmedlemmer til, og der kom også lidt om rokeringer internt i bestyrelsen. Nye ansigter i bestyrelsen er Tina Høst Jørgensen, Andreas Schuster, Alex Sabour. Formand Per Nielsen blev genvalgt til en ny periode, Næstformand Pia Siig Vestentoft træder tilbage som næstformand, men forsætter i bestyrelsen, Carina Jørgensen blev valgt som ny næstformand. Vores kasserer Fryd Thrue forsætter som suppleant.

Bestyrelsen vil i det kommende år se således ud:

Landsformand
Per Nielsen/Fysisk træner & kostvejleder
Næstformand

Carina Jørgensen/Madmentor/Formand i det danske patientråd/Repræsentant i ECPO og Gopa
Bestyrelsesmedlem
Tina Høst Jørgensen/Madmentor/Coach/Medlem af vores patientrådet/Repræsentant i  ECPO og GOPA
Bestyrelsesmedlem
Tina Egevand/Slankepsykolog Cand.psych.aut.& Marketing Economist
Bestyrelsesmedlem
Andreas Schuster/klinisk diætist og Kok
Bestyrelsesmedlem
Alex Sabour/ Senior Strategist at Valtech/Award winning creative director/Founder & former CEO af Gorilla Agency
Bestyrelsesmedlem
Pia Siig Vestentoft/Kandidat i klinisk ernæring, Ph.d, Adjunkt
Bestyrelsessuppleant
Fryd Thrue/Kasser

På generalforsamlingen blev det vedtaget at kontingent for 2021 bliver:

Enkeltmedlemsskab:
100 kr. for privatpersoner

Virksomheder, foreninger, institutioner m.v.


Støttemedlem:
500 kr. inkl. banner på hjemmesiden
Sølvmedlem: 1000 kr. inkl. link & banner på hjemmesiden + 2 årlige facebookopslag
Guldmedlem: 2000 kr. inkl. link & banner på hjemmesiden + 4 årlige facebookopslag og mulighed for at konsulterer foreningens patientråd med evt. spørgsmål
Platinpartner: 3000 kr. Inkl. banner på hjemmesiden med link + 4 årlige reklameopslag, som vil blive sendt ud i vores nyhedsbrev og på Facebook. Mulighed for at konsulterer patientrådet og/eller få patientrådet ud og holde foredrag

Vi har netop sendt kontigentopkrævninger ud, og vi håber I vil forsætte jeres støtte til os.

Ny alliance skal arbejde for børnevægt i balance

En lang række private og offentlige organisationer har stiftet alliancen Børnevægt i Balance, der skal bidrage til at fremme sund vægt blandt børn i Danmark i fremtiden.

Hvordan sikrer vi de bedst mulige rammer for at skabe trivsel for børn, så de får mulighed for at vokse op med en sund krop?

Det spørgsmål er en række organisationer gået sammen i alliancen Børnevægt i Balance for at finde svar på. Alliancepartnerne kommer fra både private og offentlige organisationer samt civilsamfundet og tæller 35 partnere, blandt andre Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Industri og Fødevarestyrelsen.

”Antallet af overvægtige børn og unge er tredoblet de sidste 30 år, og desværre ved vi, at mange af disse børn, som vejer for meget, bærer det med sig ind i voksenlivet. Derfor er forebyggelse altafgørende. Sunde vaner grundlægges tidligt, og vi arbejder for at skabe rammer, der fremmer en sund livsstil og sikrer, at det nemme valg også er det sunde valg,” siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse om baggrunden for at være med i Børnevægt i Balance.

Alle børn har ret til at vokse op med en sund vægt

Alliancepartnerne i Børnevægt i Balance vil arbejde for, at flere børn i Danmark har det godt med sig selv og deres krop, at fremme lighed i sundhed for børn i Danmark uanset social baggrund og livssituation og mindske og modvirke stigma omkring overvægt.

”En af vores tids største samfundsudfordringer er at stoppe den udbredte psykiske mistrivsel blandt vores børn og unge. Det er en opgave, vi skal – og kun kan – løse i fællesskab. Derfor ser vi frem til arbejdet i Børnevægt i Balance. For Børns Vilkår er det afgørende at mindske presset på børn og unge, ikke mindst i forhold til krop og køn, hvor vi ved, at mange kæmper med negative selvbilleder og stress over at skulle se ud på en bestemt måde”, siger Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår.

Børn og unges sundhed og trivsel afhænger blandt andet af de rammer, vilkår og sociale normer, som de og deres familier lever under.

Derfor er sund vægt hos børn og unge i høj grad et samfundsansvar.

”Alle børn har ret til gode og sunde børneliv. Vi er meget glade for, at det er lykkedes at samle en lang række vigtige samfundsaktører, som fra hver deres ståsted kan bidrage til at skabe de rette rammer for, at vi kan give vores børn og unge denne ret. Det skal blandt andet ske ved at etablere en fælles forståelse af udfordringerne og mulige løsninger,” siger Arne Astrup, Project Director, Center for Sund Vægt, Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden bistår med sekretariatsbetjening for Børnevægt i Balance, der er etableret som en selvstændig og uafhængig enhed. Fonden deltager på lige fod med andre medlemmer i alliancens øvrige arbejde.

Læs mere her:

https://boernevaegtibalance.dk

Ny app viser vej til medicinen

26. maj 2021

Landets apoteker har med en ny app gjort det nemmere for personer i fast medicinsk behandling at få overblik over recepter, forny dem og sikre, at apoteket har medicinen på lager, når man skal bruge den. Og hvis medicinen er i restordre, kan man se, om nogle apoteker i nærheden eventuelt skulle have pakninger tilbage.

Lever man med en kronisk sygdom, er man ofte afhængig af receptpligtig medicin. Appen ’apoteket’ samler alle de informationer og funktioner, man har brug for, når det gælder ens medicin. Man kan bl.a. få overblik over sine recepter og forny dem, se tilskudsstatus og den pris, man skal betale, og sikre sig, at apoteket har medicinen på lager. Desuden kan man få hjælpe til at huske at tage medicinen på de rigtige tidspunkter. Man kan også oprette en fast bestilling på sin medicin og vælge at få den bragt hjem. Så behøver man ikke tænke mere på det.

Som noget banebrydende nyt giver appen desuden indsigt i apotekernes lagre, så man kan se, om ens fortrukne apotek ligger inde med ens receptpligtige medicin. Desuden kan man se, hvilke andre apoteker i nærheden der har lægemidlet på lager. Appen viser således de to lagerførende apoteker, der er nærmest ved ens fortrukne apotek, og de to apoteker, der er nærmest på, hvor man selv befinder sig.

Denne gennemsigtighed i apotekernes lagre har været efterlyst af både patienter og myndigheder. Baggrunden er, at der de senere år har været problemer med svingende leverancer af visse typer medicin, som i perioder er gået i restordre. Det har skabt problemer for de personer, for hvem medicinen er livsvigtig. Med appen ’apoteket’ får man altså en mulighed for at se, om der skulle være apoteker i nærheden, som stadig ligger inde med et par pakker af medicinen.

Appen ’apoteket’ er lige ved hånden, hvis man har en tablet eller smartphone. Man henter den i App Store (hvis man bruger iPhone eller iPad) eller Google Play (hvis man bruger Android) og opretter sig som bruger med NemID. Det lokale apotek er klar til at hjælpe, hvis man har spørgsmål til appen eller vil have hjælp til at komme i gang.

Læs mere på www.apoteket.dk/app

Nyt fra Sundhedsstyrelsen: 

04.03.21

Livsstilsintervention ved svær overvægt.

Anbefalinger for tilbud til børn og voksne.

Læs her:

Livsstilsintervention ved svær overvægt-SST-2021

Pressemeddelse:

Samarbejde mellem Apotekerforeningen og landsforeningen for overvægt 

04.03.21

Vi har indgået samarbejde med Apotekerforeningen, som skal være med til at nedbringe stigma og klæde apotekernes personale på til at hjælpe dem, der søger hjælp på apoteket. Det skal i sidste ende få flere til at søge hjælp.

Læs mere her: 

Pressemeddelse

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 

01-03-21

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling den 30. marts 2021

Læs mere her: 

https://adipositasforeningen.dk/wp-content/uploads/2021/03/ndkaldelse-Generalforsamling-30.-marts-2021-.pdf

Svær overvægt/Er der behov for en national indsats?

06-02-21

Vær med online d. 24/3 kl. 10-12.15, hvor mange spændende temaer drøftes.

Læs programmet her:

program svær overvægt

 

Vi har brug for handleplan for svær overvægt nu

19-06-20

Landsforeningen for Overvægtige – Adpositasforeningen har været medforfatter til dette debatindlæg i sundhedspolitisktidsskrift.

Læs indlægget her

 

 
 

Livet i Landsforeningen for Overvægtige – Adpositasforeningen

16-06-20

Foreningen har deltaget i podcasten afspejlinger af livet som er udarbejdet af videnscenter for velfærdsteknologi/øst
Klik her for at høre podcasten

 

 
 

Ny medicin viser positive tegn

21-05-20

Novo Nordisk har netop offentliggjort deres seneste resultater fra deres STEP 4 studie, og det ser lovende ud i forhold til behandling af svær overvægt. 

 

Deltagerne taber i gennemsnit op mod 17 procent, hvor man tidligere har set en vægtreduktion på ca. 10 procent. 

 

803 personer som enten lever med overvægt eller svær overvægt modtog i STEP 4 studiet 2,4 mg semaglutid om ugen i 20 uger. I de følgende 48 uger fik deltagerne enten semaglutid eller placebo. Efter de første 20 uger havde deltagerne opnået en gennemsnitlig vægtreduktion i kropsvægten fra 107,2 kg til 96,1 kg. Efter de næste 48 uger med enten semaglutid eller placebo, oplevede de patienter, der modtog semaglutid en yderligere reduktion i kropsvægten på 7,9 procent, mens de forsøgspersonerne, der modtog placebo, fik en vægtforøgelse på 6,9 procent.

 

Før semaglutid kommer på markedet og patienterne kan få glæde af det, er der nogen ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler svar på. 

Hvad er prisen, hvem kan udskrive semaglutid, og hvordan kommer man som patient i betragtning. Dette er er stadig ubesvarede spørgmål.

 

Læs Novo Nordisk pressemeddelelse om studiet her:

https://www.novonordisk.com/content/Denmark/HQ/www-novonordisk-com/en_gb/home/media/news-details.2301466.html


Silas Holst ny ambassadør i LFO

10-05-20

Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan byde velkommen til Silas Holst, som vores nye ambassadør for vores forening. 
Silas brænder, ligesom os, for ligeværdighed og respekt for “det hele menneske”, uanset kropstørrelse og vægt. 
Silas har selv kæmpet med overvægt og mobning og kender derfor selv til følelsen af, at stå udenfor fællesskabet. 

Silas udtaler:

“For mig er det nemt at sige ja til en ambassadør post i denne forening. Pga. egne tidligere erfaringer med overvægt og dertilhørende mobning, lever jeg stadig den dag i dag et liv med manglende selvtillid på mange punkter. Sammen løfter vi i flok og sammen står vi stærkest.
Vi skal være bedre til at værdsætte og fremhæve de ting ved hinanden, der gør at vi skiller os ud. Det er plusser. Lad os tale åbent om ting og på den måde afmystificere dem.”

Vi ser virkelig frem til samarbejdet med Silas og håber og tror på, at vi sammen kan gøre en forskel og skabe glædelige, livsbekræftende og forandrende tiltag for vores medlemmer.

I forbindelse med vores samarbejde, tilbyder Silas, alle vores medlemmer 25% på hans nye online-dansefællesskab Dansedamerne.dk. Her kan du danse med Silas hjemme fra stuen. Alle er velkomne, også mænd. Normalpris 200kr, men du får altså̊ nu, af Silas, 25% som medlem af Landsforeningen for overvægtige.


 

Svær overvægt & Coronavirus

04-04-20

Professor Sten Madsbad på endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital udtaler sig om, svær overvægt øger risikoen for forværret og forlænget sygdom efter coronavirus.
Læs artiklen her: Svær overvægt & coronavirus

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

14-02-20

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 18. marts 2020


Større sammenhæng mellem overvægt og multisygdomme end mellem Rygning og multisygdomme

06-11-19

Ny dansk forskning viser en stor sammenhæng mellem overvægt og risikoen for at blive ramt af multisygdomme. Hovedkategorierne er hjerte-/karsygdomme, diabetes og knogle- og ledsygdomme, men faktisk viser analysen, som noget nyt, at svær overvægt har stærk sammenhæng til udvikling af alle former for multisygdom. Ikke nok med det, så har mennesker med svær overvægt en øget risiko for at udvikle dét, der kaldes kompleks multisygdom med både somatiske og psykiske sygdomme.

Det er oplagt at denne analyse må påvirke indsatsen såvel forebyggelsesmæssigt som behandlingsmæssigt når det kommer til mennesker der lever med overvægt eller svær overvægt eller er i risikozonen.

Analysen kan læses her: Risikofaktorer for multisygdom


Danskerne ved for lidt om sammenhængen mellem kræft og overvægt

18-09-2019

Sundhedsstyrelsen og Kræftens bekæmpelse har lavet en undersøgelse, der viser hvor lidt vi danskere faktisk ved om sammenhængen mellem kræft og overvægt.

Kun godt hver femte dansker tror der er en sammenhæng mellem kræft og overvægt. Det er et meget lille tal, når forskningen allerede nu kan dokumentere en klar sammenhæng mellem 13 forskellige kræftformer og overvægt.

Samtidig ved vi, at hver anden voksne dansker er overvægtig og det tal har været stigende gennem flere år. Derfor ved vi også at flere danskere vil blive ramt af kræft på grund af overvægt.

Læs rapporten her


Nationalt center for overvægt

21-08-2019

Så er det besluttet at det nye “Nationalt Center for Overvægt” placeres i Aarhus som en del af Aarhus Universitetshospital.

Vi er i Adipositasforeningen godt tilfredse med, at planerne nu er så langt fremskredne og vi ser frem til at dette første lille skridt tages for at skabe mere viden om overvægt.

Og så er vi i øvrigt stadigt stolte af, at vi er med i den ekspertgruppe, hvorfra idéen om et videncenter udspringer.

Næste skridt må være bedre behandlingsmuligheder til danskere ramt af fedme. Vi kan kun opfordre politikerne til at kigge f.eks. til Portugal, hvor fedme anerkendes som en kronisk sygdom og der derfor sættes aktivt ind for at ændre på tilstanden i et samarbejde mellem sundhedssystemet og patienten.

Læs artikel fra Stiften om placeringen i Aarhus her


Kronik af landsformand Per Nielsen i Altinget.dk

14-06-2019

Landsformand Per Nielsen har skrevet en kronik til Altinget.dk i forbindelse med en længere artikelserie der kommer til at køre om overvægt.

“De mest brugte argumenter, som jeg møder, er for eksempel: “Bare man vil det nok”, “det handler om viljestyrke”, og “ingen tvinger jo de overvægtige til at spise”.

Desværre er denne forståelse fuldstændig forkert. Selv videnskaben peger i en helt anden retning.

Ingen træffer bevidst valg
Overvægt knytter sig ikke til en bestemt personlighedstype, og ingen træffer et bevidst valg om at blive overvægtig.”

Læs hele kronikken her


ACTION IO – om barrierer i behandling af fedme

18-05-2019

Den 29. april 2019 blev en af de største undersøgelser omkring barrierer i behandling af overvægt offentliggjort. Undersøgelsen ses i et perspektiv fra både mennesker der lever med og fra sundhedsprofessionelles side og har til formål at identificere antagelser, attituder, opførsel og potentielle barrierer i effektiv behandling af overvægt.

ACTION IO står for Awareness, Care and Treatment In Obesity Management – an International Observation og undersøgelsen omfattede mere end 14.000 patienter og mere end 2.000 medarbejdere der arbejder med behandling af fedme.

Undersøgelsen ser på en række faktorer som opfattelsen af fedme, samtaler om fedme, ønske om vægttab mv.

Du kan læse hele artiklen her

 


Fedmekirurgi får diabetes type 2
til at forsvinde hos 3 af 4

06-05-2019

Flere med overvægt og type 2 diabetes bør tilbydes fedmekirurgi, helst tidligt efter diabetesdiagnosen. Det siger lægerne bag ny vigtig dansk forskning, der for nylig blev offentliggjort.

Uddannelseslæge Lene Ring Madsen, der har været ansvarlig for forskningen, har bl.a. fundet, at
-3 af 4 personer med diabetes type 2 kan stille medicinen væk efter en fedmeoperation, og at udviklingen af de frygtede senfølgesygdomme i øjne, nyrer og nerver reduceres ganske betydeligt
-at de, der har mest gavn af operationen, er personer med diabetes type 2, som har været diagnosticeret med diabetes i mindre end 5 år, og som er under 50 år.

Det ser dog ud til, at alle har gavn af operationen: – Selv hvis man ikke slipper af med sin diabetes, ser det ud til, at man har et mindre behov for diabetes-medicin, siger hun.

Forskningen er bl.a. finansieret af Danish Diabetes Academy og Region Midtjylland.

Læs mere i sektionen Viden om overvægt eller her

Fedmekirurgi og diabetes type 2


Flere overvægtige i grønland

04-05-2019

Andelen af grønlændere med svær overvægtig stiger fortsat. Lidt flere end hver tredje voksne kvinde og hver fjerde mand er svært overvægtig, og flere og flere har som konsekvens heraf øget risiko for livsstilssygdomme, såsom diabetes, forhøjet blodtryk og hjertesygdom.

Det viser Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 fra Statens Institut for Folkesundhed, der netop er offentliggjort. Undersøgelsen er den femte siden 1993.

Se mere her:

https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal/18_2019


Videncenter for overvægt

20-02-2019

8. februar var en stor dag for Adipositasforeningen.

Vi har i flere år i samarbejde med gode mennesker fra sundhedsvæsenet og medicinalindustrien arbejdet for oprettelsen af behandlingscentre for overvægtige danskere.

Den 8. februar blev første skridt taget mod dette mål. Det er lykkedes at få afsat 10 mio. kr. på finansloven til oprettelsen af et videnscenter for overvægt.

Det er vi meget meget tilfredse med i Adipositasforeningen.

Det utrættelige arbejde bestyrelsen og organisationen har leveret har båret frugt og vi er stolte af at være en del af det ekspertudvalg, der uden tvivl har været med til at påvirke beslutningen.

Vi glæder os til at blive inddraget i arbejdet med oprettelsen af videncentret, så patientens fokus bliver inddraget tidligt i processen.

Det nytter at være medlem, så er du ikke allerede medlem, så meld dig ind i dag.

https://medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/fedme/1725-lys-i-morket-10-millioner-til-nyt-videnscenter-for-overvaegt.html


Samarbejde med James Lind Institute

20-02-2019

Adipositasforeningen har indgået et samarbejde med James Lind Institute.

James Lind Institute er en non-profit organisation, der giver deres medlemmer mulighed for at deltage i kliniske forsøg.

Udgangspunktet er som hos os i Adipositasforeningen – nothing about us without us. James Lind Institute vil give patienterne bedre mulighed for at være en aktiv del af udviklingen af bedre medicinsk behandling. Det gør de bl.a. ved at patienter kan melde sig til deres database, der kan bruges af forskere mv. som en slags sygdomsekspert-database.

Det vil gøre det lettere for forskere at finde patienter, der kan være interesserede i at hjælpe med udviklingen af mediciner mv.

Pt. har James Lind Institure mere end 25.000 medlemmer med base i både Danmark, Sverige og UK og er dermed et stærkt europæisk patient-samfund.


indkaldelse til generalforsamling

19-02-2019

Landsforeningen for overvægtige/Adipositasforeningen indkalder til generalforsamling

Dato: 20/3 kl. 17

Sted: Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej 63-65, 3000 Helsingør

Tilmelding skal ske til info@adipositasforeningen.dk senest. D. 5. marts

Dagsorden Generalforsamling marts 2019


samarbejde mellem Novo Nordisk og Adipositasforeningen

05-10-2018

Samarbejdet med Novo Nordisk omfatter videndeling om det at leve som patient med svær overvægt.

Adipositasforeningen arbejder for at svær overvægt anerkendes som en kronisk sygdom hos sundhedsmyndighederne. Studier viser, at har du som patient først været ramt af svær overvægt, så reagerer kroppen med en række komplicerede modregulationsmekanismer, som har til formål at genoprette den overvægtige tilstand.Svær overvægt er en flydende størrelse men defineres oftest ved et BMI over 30. Adipositasforeningen har derfor som mål at svær overvægt anerkendes som kronisk sygdom og at der på den baggrund bliver oprettet behandlingscentre i Danmark med relevant sundhedspersonale og behandling. Det er således vigtigt at der arbejdes henimod en ensartet behandlerindsats ift. gruppen af patienter med svær overvægt.

Tillige vil Adipositasforeningen understøtte forskning og sundhedsfagligt personale med patientens stemme. Det er afgørende, at patienterne er inddraget både i forskning, planlægning af indsatser og selvfølgelig i egen behandling.

Det er i lyset af dette ønske om at understøtte forskningen med patientens stemme at samarbejdet med Novo Nordisk er etableret. I Adipositasforeningen anerkender vi at behandlingen af svær overvægt kan følge mange veje. Nogle kan med solid støtte lykkes med at tabe sig og holde vægten efterfølgende ved kostomlægning, motion og adfærdsterapi, andre har brug kirurgiske indgreb som f.eks. gastric bypass e.l. mens andre kan lykkes med at holde sygdommen i ave via medicinsk behandling. Novo arbejder med udvikling af medicin og er således en del af de samarbejdsparter vi i Adipositasforeningen gerne vil samarbejde med.

Konkret afholdes samarbejdsmøder mellem Adipositasforeningen og Novo Nordisk, hvor patientens synsvinkler drøftes.

Derudover deltager flere patienter fra Adipositasforeningen i det patientarbejde NOVO Nordisk har på flere sygdomsområder kaldet DEEP-panels. DEEP er en forkortelse for Disease Experience Expert Panel. Panelet består altså af patienter og Novo bruger disse patienter på forskellig vis med henblik på at opnå større viden om det at leve med svær overvægt.

Adipositasforeningen ønsker lignende samarbejde etableret med andre aktører på området for svær overvægt, det være sig producenter af medicin, leverandører af hjælpemidler, behandlere m.fl. For Adipositasforeningen er det afgørende at patientens stemme bliver hørt og anerkendt på alle områder i behandlingen af svær overvægt.


Ny samarbejde

14-09-2018

Landsforeningen for overvægtige – Adipositasforeningen og Boblberg.dk samarbejder om at skabe ordentlige vilkår og et godt liv for overvægtige i Danmark.

Adipositasforeningens mål er at inddrage overvægtige som den vigtige part i bekæmpelsen og forebyggelsen af overvægt i Danmark.

Sammen kæmper vi for at skabe glæde, ligeværdighed, respekt og modighed blandt borgerne i det danske samfund.

Læs mere om Boblberg.dk her.


Ny medarbejder

28-06-2018

Det er med stor glæde, at Adipositasforeningen ved formand Per Nielsen pr. 1/7/18 har ansat Bjarne Lynderup som ny medarbejder.

Bjarnes opgaver bliver sammen med bestyrelsen blandt andet, at

  • arbejde på vores 3 mål – anerkendelse af svær overvægt som sygdom, oprettelse af behandlingscentre og understøtte forskning og sundhedspersonale med patientens stemme
  • skaffe nye medlemmer – både individuelle og virksomheder
  • udvikle og udbygge vores patientråd
  • og meget andet.

Vi ser meget frem til samarbejdet.

 

Nyt samarbejde

22-06-2018

Adipositasforeningen har indgået et samarbejde med overlæge Jens-Christian Holm, der står bag Holbækmetoden.

Som medlem af Adipositasforeningen kan man opnå 10% rabat på Jens-Christian Holms kurser til behandling af voksne med svær overvægt.

Kurset afholdes af overlæge Jens-Christian Holm og sygeplejerske Rikke Melskens, der til daglig arbejder med børn, unge og deres familier, som er belastet med overvægt, de har desuden i en lang årrække undervist og trænet sundhedsprofessionelle til at behandle børn, unge og voksne med overvægt.

Find yderligere info om kurset her.

Ved tilmelding skal du oplyse dit medlemsnummer i Adipositasforeningen for at modtage dine 10% rabat. Nummeret finder du i vores medlemsportal.

Tilmelding sker ved at sende en mail til contact@drholmcourses.com.