De 4 forskellige forhold.

Der kan være mange forskellige grunde til hvorfor man er overvægtig, men disse er alle forbundet til de 4 forhold.

Der er generel enighed om, at fedme er et livsstilsproblem, hvor mange faktorer virker i samme retning.

Vigtigst er samfundsudviklingen med mere stillesiddende arbejde, mindre naturlig motion, ubegrænset adgang til madvarer, øget tilbud af kalorierige madvarer og drikke, øget brug af bil osv.

Adipositasforeningen erfarer imidlertid – efter talrige samtaler med svært overvægtige – at lidelsen er meget mere sammensat og kompliceret og tilsyneladende bunder i 4 forskellige forhold:

1. Usund livsstil

Fed mad og inaktiv livsstil (som beskrevet ovenfor) som er grundlagt tidligt i barndom eller ungdom. Vellevned kaldte vi oprindelig “grosserer-fedt” med tanke på store tykke forretningsmænd som spiser alt for mange dyre frokoster og store middage. I dag kalder vi dem gourmeter og Livsnydere med stort ”L”,- de elsker mad og drikke og lever for at spise god mad, som er deres højeste nydelse.

2. Ondt i livet

Omsorgssvigtede, moppeofre, incest-ofre, mennesker i sorg over f.eks. et mistet barn, alvorligt stressramte. Disse forklarer, hvordan de kan finde et øjebliks lindring og ro i kroppen ved at spise sødt og/eller fedt.

3. Madmisbrug

Mennesker som har misbrugsadfærd i forhold til fedt eller sukker,- eller en kombination som f.eks. mælk – (de kalder sig selv mælkedrankere). Deres adfærd er som ædedolkenes: kæmpe store mængder mad. De “tænder” på mad på samme måde som en alkoholiker “tænder” på alkohol. Der er i mange tilfælde tale om kontroltab.

4. BED

Binge eating disorder. Den 3. spiseforstyrrelse, hvor de andre er anoreksi og bulimi. BED er en regulær diagnose.