Adipositasforeningen er i gang med at opbygge ét nationalt og 5 regionale Patientråd.


Patientrådene har til opgave at udvikle og promovere Adipositasforeningen i den pågældende region. F.eks. er målet at patientrådene f.eks. stiller sig til rådighed for lokale medier, samarbejder med foreningens partnere, supporterer politisk opmærksom og arrangerer regionale events for medlemmerne.

Medlemmerne i patientrådet har rollen som ”patient advocates”, og stiller op til at dele deres erfaring og historie omkring et liv med overvægt. Udgangspunktet er, at medlemmerne af patientrådet lider af svær overvægt eller har været ramt af svær overvægt.

Patientrådene er båret af udtrykket ”Nothing about us, without us” fordi det for overvægtige og for Adipositasforeningen er afgørende, at de mennesker, der lider af overvægt eller svær overvægt ikke bliver udeladt fra beslutningsprocesser o.l.

Vores første patientråd er fuldtalligt med 5 medlemmer. Derfor er det planen at indkalde patientrådet for Region Hovedstaden i begyndelsen af det nye år. Der arbejdes videre med at finde medlemmer til de øvrige regioners patientråd.

Det nationale patientråd består af 2-3 medlemmer fra de enkelte regioners patientråd og har til formål at koordinere landsdækkende aktivtiteter samt inspirere de regionale patientråd.

Vil du vide mere eller kunne du forestille dig at du kunne være et potentielt medlem af patientrådet, så kontakt os på info@adipositasforeningen.dk.