Særlige risikogrupper

Nogle personer er særligt sårbare ved smitte med ny coronavirus/COVID-19. Sundhedsstyrelsen har samlet alle sundhedsfaglige råd til særligt udsatte og deres pårørende, så det er let at få et overblik over hvordan du skal forholde dig i din hverdag.

Hvem er de særlige risikogrupper?

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Det gælder:

Ældre over 65 år (især over 80 år)

Personer med følgende kroniske sygdomme:

 • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
 • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Kronisk leversygdom
 • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
 • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
 • Personer med svær overvægt BMI over 35
 • Personer med svær overvægt BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom 
 • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer

Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

 • Blodsygdomme
 • Organtransplantation
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt

Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe?

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, anbefaler vi, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet.

Læs mere her:https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper