Nyheder

samarbejde mellem Novo Nordisk og Adipositasforeningen

05-10-2018

Samarbejdet med Novo Nordisk omfatter videndeling om det at leve som patient med svær overvægt.

Adipositasforeningen arbejder for at svær overvægt anerkendes som en kronisk sygdom hos sundhedsmyndighederne. Studier viser, at har du som patient først været ramt af svær overvægt, så reagerer kroppen med en række komplicerede modregulationsmekanismer, som har til formål at genoprette den overvægtige tilstand.Svær overvægt er en flydende størrelse men defineres oftest ved et BMI over 30. Adipositasforeningen har derfor som mål at svær overvægt anerkendes som kronisk sygdom og at der på den baggrund bliver oprettet behandlingscentre i Danmark med relevant sundhedspersonale og behandling. Det er således vigtigt at der arbejdes henimod en ensartet behandlerindsats ift. gruppen af patienter med svær overvægt.

Tillige vil Adipositasforeningen understøtte forskning og sundhedsfagligt personale med patientens stemme. Det er afgørende, at patienterne er inddraget både i forskning, planlægning af indsatser og selvfølgelig i egen behandling.

Det er i lyset af dette ønske om at understøtte forskningen med patientens stemme at samarbejdet med Novo Nordisk er etableret. I Adipositasforeningen anerkender vi at behandlingen af svær overvægt kan følge mange veje. Nogle kan med solid støtte lykkes med at tabe sig og holde vægten efterfølgende ved kostomlægning, motion og adfærdsterapi, andre har brug kirurgiske indgreb som f.eks. gastric bypass e.l. mens andre kan lykkes med at holde sygdommen i ave via medicinsk behandling. Novo arbejder med udvikling af medicin og er således en del af de samarbejdsparter vi i Adipositasforeningen gerne vil samarbejde med.

Konkret afholdes samarbejdsmøder mellem Adipositasforeningen og Novo Nordisk, hvor patientens synsvinkler drøftes.

Derudover deltager flere patienter fra Adipositasforeningen i det patientarbejde NOVO Nordisk har på flere sygdomsområder kaldet DEEP-panels. DEEP er en forkortelse for Disease Experience Expert Panel. Panelet består altså af patienter og Novo bruger disse patienter på forskellig vis med henblik på at opnå større viden om det at leve med svær overvægt.

Adipositasforeningen ønsker lignende samarbejde etableret med andre aktører på området for svær overvægt, det være sig producenter af medicin, leverandører af hjælpemidler, behandlere m.fl. For Adipositasforeningen er det afgørende at patientens stemme bliver hørt og anerkendt på alle områder i behandlingen af svær overvægt.


Ny samarbejde

14-09-2018

Landsforeningen for overvægtige – Adipositasforeningen og Boblberg.dk samarbejder om at skabe ordentlige vilkår og et godt liv for overvægtige i Danmark.

Adipositasforeningens mål er at inddrage overvægtige som den vigtige part i bekæmpelsen og forebyggelsen af overvægt i Danmark.

Sammen kæmper vi for at skabe glæde, ligeværdighed, respekt og modighed blandt borgerne i det danske samfund.

Læs mere om Boblberg.dk her.


Ny medarbejder

28-06-2018

Det er med stor glæde, at Adipositasforeningen ved formand Per Nielsen pr. 1/7/18 har ansat Bjarne Lynderup som ny medarbejder.

Bjarnes opgaver bliver sammen med bestyrelsen blandt andet, at

  • arbejde på vores 3 mål – anerkendelse af svær overvægt som sygdom, oprettelse af behandlingscentre og understøtte forskning og sundhedspersonale med patientens stemme
  • skaffe nye medlemmer – både individuelle og virksomheder
  • udvikle og udbygge vores patientråd
  • og meget andet.

Vi ser meget frem til samarbejdet.


Nyt samarbejde

22-06-2018

Adipositasforeningen har indgået et samarbejde med overlæge Jens-Christian Holm, der står bag Holbækmetoden.

Som medlem af Adipositasforeningen kan man opnå 10% rabat på Jens-Christian Holms kurser til behandling af voksne med svær overvægt.

Kurset afholdes af overlæge Jens-Christian Holm og sygeplejerske Rikke Melskens, der til daglig arbejder med børn, unge og deres familier, som er belastet med overvægt, de har desuden i en lang årrække undervist og trænet sundhedsprofessionelle til at behandle børn, unge og voksne med overvægt.

Find yderligere info om kurset her.

Ved tilmelding skal du oplyse dit medlemsnummer i Adipositasforeningen for at modtage dine 10% rabat. Nummeret finder du i vores medlemsportal.

Tilmelding sker ved at sende en mail til contact@drholmcourses.com.