adipositasforeningen_top_valmuemark

Om svær overvægt

 

I Danmark er vi 900.000 mennesker som lever med svær overvægt, hvilket er svarende til 18,5 % af den danske befolkning.

At leve med svær overvægt kan give fysiske, psykiske og sociale komplikationer og udfordringer. Det behøver det ikke, men risikoen kan være større, hvis man har svær overvægt

Studier har vist, at personer som lever med svær overvægt stigmatiseres og mobbes, børn som voksne! Dette billede tegner sig desværre også, når man færdes i samfundet, i film, på de sociale medier mm. Faktisk er det sådan at omkring 80% af den danske befolkning mener, at det er folk egen skyld og ikke mindst eget ansvar for deres svære overvægt. 

Dette er en meget gammeldags og forsimplet tilgang, da udviklingen og forskningen indenfor området svær overvægt har vist sig at være meget mere kompliceret. Udvikling af svær overvægt kan udspringe sig af mange ting bla. biologi, genetik, psykologi, spiseforstyrrelser, stress, manglende søvn, sygdom, medicin, stigmatisering etc. 

Dertil kan der også tilføjes, at man stadig ikke kan knække koden til, hvorfor nogle mennesker udvikler svær overvægt og andre ikke gør, hvorfor nogle kan tabe vægt og andre ikke kan og hvordan man forebygger og vedligeholder en sund krop, uanset vægt.

Børn og voksne som lever med svær overvægt kan have svært ved at få venner, arbejde, de får mindre i løn og kan desværre også betragtes som dårlige og mere viljesvage mennesker. Dette kan medføre ensomhed, isolation, angst, depression, spiseforstyrrelser, stress og dermed skabe yderligere vægtøgning.

Svær overvægt kan på lang sigt medføre en øget risiko for følgesygdomme som bla. hjertekarsygdomme, diabetes 2, problemer med bevægeapparatet og kræft.

Som tidligere nævnt er personer, som lever med svær overvægt, en meget udsat og udskældt gruppe. Det var de også da Adipositasforeningen blev stiftet i 1999 og dette har stadig ikke ændret sig. Målet dengang var at inddrage de mennesker, som lever med svær overvægt, som den vigtige part i debatten i forhold til de nationale, regionale og kommunale tiltag, der iværksættes omkring bekæmpelse og forebyggelse af stigningen af svær overvægt i Danmark.

I Adipositasforeningen har vi udelukkende fokus på den svære overvægt og ikke den moderate overvægt, da denne, i følge fedmeforskerer, ikke udgør nogen sundhedsrisiko. Det er også vigtigt at understrege, at det ikke er alle, som lever med svær overvægt, som udgør en sundhedsrisiko, og at også mennesker som ikke lever med svær overvægt også kan udvikle de førnævnte følgesygdomme. Det er så vigtigt, at man indleder en individuel undersøgelse og udredning. At man ser, møder og lytter til det hele menneske