1024x440_Adipositasforeningen-2

Samarbejdspartnere

Overvægtsalliancen

Adipositasforeningen’s formand Per Nielsen og professor og overlæge Jens Meldgaard Bruun tog i oktober 2018, i samarbejde med Novo Nordisk, initiativ til at samle Overvægtsalliancen, bestående af en gruppe udvalgte eksperter og organisationer, for at diskutere forebyggelse og behandling af svær overvægt.

Alliancens mål er at fremme en national indsats for forebyggelse, behandling og viden af og om svær overvægt. 

Børnevægt i Balance

Ny alliance skal arbejde for børnevægt i balance

En lang række private og offentlige organisationer har stiftet alliancen Børnevægt i Balance, der skal bidrage til at fremme sund vægt blandt børn i Danmark i fremtiden.

Hvordan sikrer vi de bedst mulige rammer for at skabe trivsel for børn, så de får mulighed for at vokse op med en sund krop?

Det spørgsmål er en række organisationer gået sammen i alliancen Børnevægt i Balance for at finde svar på. Alliancepartnerne kommer fra både private og offentlige organisationer samt civilsamfundet og tæller 35 partnere, blandt andre Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Industri og Fødevarestyrelsen.

”Antallet af overvægtige børn og unge er tredoblet de sidste 30 år, og desværre ved vi, at mange af disse børn, som vejer for meget, bærer det med sig ind i voksenlivet. Derfor er forebyggelse altafgørende. Sunde vaner grundlægges tidligt, og vi arbejder for at skabe rammer, der fremmer en sund livsstil og sikrer, at det nemme valg også er det sunde valg,” siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse om baggrunden for at være med i Børnevægt i Balance.

Alle børn har ret til at vokse op med en sund vægt

Alliancepartnerne i Børnevægt i Balance vil arbejde for, at flere børn i Danmark har det godt med sig selv og deres krop, at fremme lighed i sundhed for børn i Danmark uanset social baggrund og livssituation og mindske og modvirke stigma omkring overvægt.

”En af vores tids største samfundsudfordringer er at stoppe den udbredte psykiske mistrivsel blandt vores børn og unge. Det er en opgave, vi skal – og kun kan – løse i fællesskab. Derfor ser vi frem til arbejdet i Børnevægt i Balance. For Børns Vilkår er det afgørende at mindske presset på børn og unge, ikke mindst i forhold til krop og køn, hvor vi ved, at mange kæmper med negative selvbilleder og stress over at skulle se ud på en bestemt måde”, siger Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår.

Børn og unges sundhed og trivsel afhænger blandt andet af de rammer, vilkår og sociale normer, som de og deres familier lever under.

Derfor er sund vægt hos børn og unge i høj grad et samfundsansvar.

”Alle børn har ret til gode og sunde børneliv. Vi er meget glade for, at det er lykkedes at samle en lang række vigtige samfundsaktører, som fra hver deres ståsted kan bidrage til at skabe de rette rammer for, at vi kan give vores børn og unge denne ret. Det skal blandt andet ske ved at etablere en fælles forståelse af udfordringerne og mulige løsninger,” siger Arne Astrup, Project Director, Center for Sund Vægt, Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden bistår med sekretariatsbetjening for Børnevægt i Balance, der er etableret som en selvstændig og uafhængig enhed. Fonden deltager på lige fod med andre medlemmer i alliancens øvrige arbejde.

Læs mere her

Partnerskab med Apotekerforeningen

18,5 procent af danskerne lever med svær overvægt. Svær overvægt er den vigtigste årsag til udvikling af kroniske sygdomme og multi-sygdom, og dermed også en af de vigtigste årsager til social ulighed i sundhed. Vores samarbejde med Danmarks Apotekerforening skal nedbringe stigma, øge viden og kompetencer hos borgere og apotekspersonale og dermed få flere til at søge hjælp.

Apotekernes rolle som en del af det nære sundhedsvæsen er blevet udbygget gennem årene. Det vil sige, at apotekernes kerneopgave med at rådgive borgerne om medicin og medicinsikkerhed, nu også dækker en række andre typer af ydelser, som supplerer tilbuddene fra det øvrige sundhedsvæsen og kommunerne, som fx hjælp til korrekt brug af inhalationsdevices (KOL og astma patienter) og samtaler med kronikere (”medicinsamtale”).

Hvert år er 94 procent af alle voksne danskere i kontakt med apoteket, hvilket gør apoteket til et oplagt sted at komme i dialog med befolkningen om bredere budskaber.

Vi, i Adipositasforeningen, arbejder for at nedbringe stigma og øge forståelsen for årsagerne til udviklingen af svær overvægt, og hvad det vil sige at leve et liv med svær overvægt. Foreningen arbejder også for, at tilbuddene til mennesker med svær overvægt bliver bedre, og at flere, som ønsker det, søger hjælp.

I dag kan det være svært for apotekspersonalet at vide, hvordan de bedst tilbyder hjælp og støtte til mennesker, der lever med svær overvægt. Dels mangler personalet viden om de tilgængelige tilbud i kommunerne og de forskellige behandlingstilbud, og dels mangler personalet viden om, hvad det vil sige at leve med svær overvægt, og hvordan en eventuel dialog kan startes. Den manglende indsigt kan være en barriere for en vigtig dialog, fx når personalet gennemfører samtaler med mennesker, der lever med kronisk sygdom om brugen af deres medicin (”medicinsamtale”) eller i mødet med en motiveret borger, som har hørt om nye værktøjer til vægttab.

Helt konkret har medlemmer fra Adipositasforeningens patientråd i løbet af 2022 mødtes med personalet på 5-6 apoteker i de hårdest ramte kommuner og fortalt om, hvad det vil sige at leve med svær overvægt, og hvordan apotekerne kan bidrage til at nedbringe stigma og evt. få flere, som øsnker det, til at søge hjælp.

På baggrund af disse erfaringer er der blevet udarbejdet undervisningsmaterialer til brug på apotekerne, der bl.a. viser, hvordan man kan tage hul på den svære samtale om svær overvægt. Dernæst gennemføres en oplysningskampagne over for borgerne i de udvalgte kommuner, før det senere rulles ud til apotekerne i hele landet.