adipositasforeningen_top_valmuemark

Om os

Adipositasforeningen arbejder både for mennesker som lever med svær overvægt og for deres pårørende.
Lever du med svær overvægt eller er du pårørende til en som lever med svær overvægt og har brug for hjælp eller et godt  råd, er du altid velkommen til at tage kontakt til Adipositasforeningen. Vi er ikke et behandlingstilbud, men vi kan guide dig videre, så du få den rigtige hjælp.

Har du lyst til at blive en del af et stærkt fællesskab som medlem af Adipositasforeningen? Så læs mere her

Bliv del af et stærkt fællesskab.

Alle medier er velkomne til at referere herfra vores hjemmeside, når der citeres korrekt og loyalt med kildeanvisning til adipositasforeningen.dk.

Er du overvægtig eller pårørende?
Bliv del af et stærkt fællesskab.

Alle medier er velkomne til at referere herfra vores hjemmeside, når der citeres korrekt og loyalt med kildeanvisning til adipositasforeningen.dk.

Værdigrundlag

Adipositasforeningen arbejder for at gøre vilkårene bedre for mennesker som lever med svær overvægt i Danmark.

Adipositasforeningen er en frivillig non-profit støtteforening, som arbejder for retten til et godt liv og ordentlige vilkår for mennesker som lever med svær overvægt i Danmark.

 

TRENDS 

Den Nationale Sundhedsprofil viser, at der de seneste år er sket en markant stigning i antallet af danskere, som lever med svær overvægt. Siden 2010 er tallet steget fra 13,6 procent til 18,5 procent i 2021, hvilket betyder, at ca. 800.000 danskere i dag lever med svær overvægt. En overvejende del af denne gruppe kan få problemer med helbredet, som er behandlingskrævende. Hvert år kan der tilskrives 630 dødsfald grundet de følgesygdomme som kan følge med udviklingen af svær overvægt. Det er estimeret, at der i 2045 vil være 29 pct. af den danske befolkning, som vil leve med svær overvægt.
Vi mener ikke på nuværende tidspunkt, at svær overvægt skal defineres som en sygdom, men at det er vigtigt, at svær overvægt bliver betragtet som en kronisk tilstand, da dette vil kunne skabe mere fokus på behandling og reducere stigmatisering af mennesker som lever med svær overvægt. 

UDFORDRINGER

Svær overvægt er et meget komplekst område både for personer som lever med svær overvægt og for dem som prøver at hjælpe med behandlingen.

Hvis der på sigt skal tilbydes en bedre og mere seriøs behandling til personer med svær overvægt i Danmark, kræver det at vores fordomme og viden om svær overvægt bliver fornyet. Her kunne et løft på de sundhedsfaglige uddannelser være et godt sted at begynde. Holdingen i den brede befolkning er desværre stadig, at det er den enkeltes egen skyld, eget problem og eget ansvar, som den enkelte selv må løse.

BMI bliver i dag brugt som værktøj til at skelne mellem undervægt, normal vægt, overvægt og svær overvægt. Udfordringen med BMI er, at det ikke fortæller os, hvordan fedtet fordeles og der bliver ikke skelnet mellem fedt og muskler. Det betyder f.eks. at en sportsatlet, som har en stor og veludviklet muskel- og knoglemasse kan have et højt BMI, som ville kategorisere personen med overvægt eller endda måske svær overvægt. Ligeså kan ældre mennesker, der har mistet muskelmasse, men fortsat har for meget fedt, have et lavt BMI. Derfor stiller vi os nysgerrige på spørgsmålet om BMI er det korrekte måleværktøj at benytte. 

VISION/MISSION

Vision: Vi arbejder for det hele menneske og ligeværdige vilkår for alle personer som lever med svær overvægt.

Mission: At reducere stigmatisering og skabe et bedre og mere nuanceret billede af kompleksiteten svær overvægt

Bestyrelse

Adipositasforeningen består af en gruppe frivillige mennesker.
Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.

Foreningen består af en gruppe mennesker, der frivilligt stiller tid og kræfter til rådighed for foreningens formål. Bestyrelsen er tværfagligt sammensat og omfatter 5 personer med forskellige kompetencer og ekspertiser.
I foreningen er der tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige fagområder; forskere, læger, psykoterapeuter, samlivs- og seksualrådgivere, diætister, journalister, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, coaches og mange flere. Alle er involveret i foreningen gennem fagligt arbejde, interesse og/eller egne erfaring og historier.

Adipositasforeningens bestyrelse
 Marts 2024

Formand
Benedikte Jensen
Redaktør og kostvejleder

Næstformand
Nicolai Rexen
Selvstændig

Bestyrelsesmedlem
Ginta Frempong
Vane- og Overspisningscoach

Bestyrelsesmedlem
Yasmin Nabulsi
Sygeplejerske og leder hos Høje-Taastrup Kommune

Bestyrelsesmedlem
Christina Jensen
Selvstændig

Foreningens kasserer
Merete Andersen
Revisor

Her finder du foreningens gældende vedtægter:

Adipositasforeningens medlemsråd

Medlemsrådet er landsdækkende og har til opgave at udvikle og promovere Adipositasforeningen i hele landet. Opgaverne i medlemsrådet kan bla. være at stille sig til rådighed for lokale medier, samarbejder med foreningens partnere, supporterer politisk opmærksomhed og arrangerer lokale, regionale og landsdækkende events for medlemmerne.

Medlemmerne i medlemsrådet har rollen som ”patient advocates”, og stiller op til at dele deres personlige erfaring og historie omkring et liv med svær overvægt. Udgangspunktet er, at medlemmerne af medlemsrådet enten selv lever med svær overvægt eller selv har været ramt af svær overvægt.

Medlemsrådet er båret af udtrykket ”Nothing about us, without us” fordi det er afgørende for os, at de mennesker, som lever af svær overvægt ikke bliver udeladt fra beslutningsprocesser, debatter mm.

Vores medlemsråd er på nuværende tidspunkt med 6 medlemmer, inklusiv en medlemsformand. Formandens opgave er at koordinere kontakter, projekter og lign. med vores medlemmer i rådet. Det er medlemsrådsmøder løbende igennem året alt efter aktivitet, som formanden faciliterer.

Da Adipositasforeningen bliver brugt rigtig meget i nyheder, artikler, alliancer, til foredrag, projekter og meget mere, så vil vi rigtig gerne optage flere medlemmer til vores medlemsråd, så vi kan komme endnu bredere ud i landet.

Vil du vide mere eller kunne du forestille dig at du kunne være et potentielt medlem af vores populære medlemsråd, så kontakt os på tlf.: +45 25564762 eller på info@adipositasforeningen.dk.

Kontakt

Adipositasforeningen
Kjellerupsgade 60c
9560 Hadsund
Telefon: +45 25564762
Mail: info@adipositasforeningen.dk
CVR: 25309219

Adipositasforeningen står til rådighed med sundhedspolitiske udtalelser, holdninger, oplysninger, interviews m.v.

Kontakt os via foreningens mail eller på telefon +45 25564762