Partnerskab mellem Apotekerforeningen og Adipositasforeningen

18,5 procent af danskerne lever med svær overvægt. Svær overvægt er den vigtigste årsag til udvikling af kroniske sygdomme og multi-sygdom, og dermed også en af de vigtigste årsager til social ulighed i sundhed. Vores samarbejde med Danmarks Apotekerforening skal nedbringe stigma, øge viden og kompetencer hos borgere og apotekspersonale og dermed få flere til at søge hjælp. 

Apotekernes rolle som en del af det nære sundhedsvæsen er blevet udbygget gennem årene.  Det vil sige, at apotekernes kerneopgave med at rådgive borgerne om medicin og medicinsikkerhed, nu også dækker en række andre typer af ydelser, som supplerer tilbuddene fra det øvrige sundhedsvæsen og kommunerne, som fx hjælp til korrekt brug af inhalationsdevices (KOL og astma patienter) og samtaler med kronikere (”medicinsamtale”). 

Hvert år er 94 procent af alle voksne danskere i kontakt med apoteket, hvilket gør apoteket til et oplagt sted at komme i dialog med befolkningen om bredere budskaber. 

Vi, i Adipositasforeningen, arbejder for at nedbringe stigma og øge forståelsen for årsagerne til udviklingen af svær overvægt, og hvad det vil sige at leve et liv med svær overvægt. Foreningen arbejder også for, at tilbuddene til mennesker med svær overvægt bliver bedre, og at flere, som ønsker det, søger hjælp. 

I dag kan det være svært for apotekspersonalet at vide, hvordan de bedst tilbyder hjælp og støtte til mennesker, der lever med svær overvægt. Dels mangler personalet viden om de tilgængelige tilbud i kommunerne og de forskellige behandlingstilbud, og dels mangler personalet viden om, hvad det vil sige at leve med svær overvægt, og hvordan en eventuel dialog kan startes. Den manglende indsigt kan være en barriere for en vigtig dialog, fx når personalet gennemfører samtaler med mennesker, der lever med kronisk sygdom om brugen af deres medicin (”medicinsamtale”) eller i mødet med en motiveret borger, som har hørt om nye værktøjer til vægttab. 

Helt konkret har medlemmer fra Adipositasforeningens patientråd i løbet af 2022 mødtes med personalet på 5-6 apoteker i de hårdest ramte kommuner og fortalt om, hvad det vil sige at leve med svær overvægt, og hvordan apotekerne kan bidrage til at nedbringe stigma og evt. få flere, som øsnker det, til at søge hjælp. 

På baggrund af disse erfaringer er der blevet udarbejdet undervisningsmaterialer til brug på apotekerne, der bl.a. viser, hvordan man kan tage hul på den svære samtale om svær overvægt. Dernæst gennemføres en oplysningskampagne over for borgerne i de udvalgte kommuner, før det senere rulles ud til apotekerne i hele landet.

Novo Nordisk har været med til at facilitere samarbejdet og støtter arbejdet via et sponsorat