Adipositasforeningens holdning til Vægttabsmedicin

Adipositasforeningens holdning til vægttabsmedicin:

I Adipositasforeningen er vi af den holdning, at det er positivt at der er kommet et mere effektivt præparat (semaglytid) og modstykke til fedmeoperationer, som kan hjælpe folk til et større vægttab, hvis dette ønskes af den enkelte person.

Vi har dog som forening forbehold og kommentarer til brugen og behandling med den vægttabsmedicin, som findes på markedet:

– Vægttabsmedicin er ikke for alle og medicinens virkning kan variere meget fra person til person. Inden behandling bør det undersøges, om det enkelte individ potentielt vil have gavn af medicinen. Her ses i forhold til det fysiske helbred, risikofaktorer, spiseforstyrrelser, genetiske mutationer og syndromer, mm. Dette bør gøres af en relevant sundhedsfaglig person.  

– Medicinen bør ikke stå alene. Psykologi, kost, bevægelse, søvnmønster etc. skal altid tages i betragtning i behandlingen. Dette skal italesættes og vejledes i af en relevant sundhedsfaglig person. 

– Ud fra hvad man ved om medicin på nuværende tidspunkt, så virker medicinen kun så længe man benytter det, hvorfor det er vigtigt, at man afdækker og afhjælper, hvad der ligger til grund for den høje fedtmasse. Ellers vil man kunne risikere at tage alle kilo efterfølgende. 

– Medicinen bør og skal kun bruges ud fra en sundhedsfaglig vurdering i forhold til forebyggelse eller behandling af følgesygdomme og ikke blot ud fra et livskvalitets- eller skønhedsmæssigt ønske på lige fod med en fedmeoperation.

– At man ikke kender medicinens bivirkninger på lang sigt, ser vi som problematisk og noget man skal være og gøre opmærksom på. 

– Prisen på medicin er høj og der opnås ikke tilskud. Dette vil det derfor helt naturligt og ekskludere og udelukke en stor del med svær overvægt for at købe det.

Grundlæggende stiller vi, Adipositasforeningen, os ikke til dommere for det enkelte menneske, hvem som ønsker vægttab og hvorfor. Vi støtter, hjælper og vejleder, dem som måtte ønske dette. Vægttab skal, bør og er absolut ikke løsningen for alle og skal være efter eget valg og ønske.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Adipositasforeningen

Dato:
Tidspunkt: