Foreningens finansiering

Adipositasforeningen er en non-profit patientforening, der er politisk uafhængig. Foreningen modtager ikke kontinuerlig støtte fra nogen sider, der kan farve hverken retning, virke eller holdninger. Foreningen søger på lige fod med andre organisationer et årligt tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men er derudover udelukkende finansieret af medlemskontingenter samt eventuelle donationer og honorarer for afholdte oplæg i forbindelse med foreningens virke. Foreningens bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet.

Hvis foreningen modtager støtte fra eksterne aktører, sker dette udelukkende i forbindelse med specifikke og enkeltstående kampagner/indsatser. Her vil det være klart og tydeligt deklareret, hvordan der er blevet støttet og til hvad.

Adipositasforeningen lever af:

Adipositasforeningens økonomi afhænger af følgende faktorer:

  • Kontingenter fra private medlemmer samt virksomheders støttemedlemskaber
  • Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Donationer fra mennesker der ønsker at støtte foreningens virke
  • Honorarer i forbindelse med afholdelse af oplæg 

 

Dertil kommer eventuelle samarbejder, hvor Adipositasforeningen kan støttes af eksterne aktører, men dette er i forbindelse med specifikke kampagner med kontrakt og fuld gennemsigtighed for alle parter.

finansiering

Adipositasforeningens økonomi i 2024

Ud over medlemskontingenter er der i 2024 ydet følgende økonomiske støtte til foreningen:

  • Faglig aktivitet: “A Collective Vision for Obesity” 28.-29. oktober 2024
    Novo Nordisk DK organiserer konferencen og afholder udgift på kr. 1.900,- for deltagelse og forplejning for en repræsentant for Adipositasforeningen.