Ny rapport om vægtstigmatisering fra Vidensråd for Forebyggelse

Foto: Nationalt Center for Overvægt. Fotograf: Tania Nørgaard

Ny rapport om vægtstigmatisering er netop udgivet i dag. Den viser, at Danmark topper listen, når vi taler om forekomst af ubevidste fordomme om personer med høj vægt. Andre nordiske lande som eksempelvis Sverige og Norge ligger på hhv. 5. og 8. pladsen.

“Selvom andelen af mennesker med høj vægt stiger i mange lande, og høj vægt derfor bliver mere og mere almindeligt, er der ikke noget, der tyder på, at holdningen over for personer med høj vægt ændrer sig i en positiv retning” fremgår det i rapporten.

Det er bekymrende. Især set i lyset af hvor skadelig stigmatisering er. Alle undersøgelser – inklusiv rapporten her – fortæller om, hvor skadelig stigmatisering er. Det har konsekvenser for både det fysiske og psykiske helbred, vores sundhedsadfærd senere i livet, socioøkonomisk ligesom der også ses et øget forbrug af eksempelvis alkohol, cigaretter og stoffer ved vægtstigmatiserede.

Der er brug for samfundsmæssig handling. Derfor hilser vi rapporten og dens handlingsanvisninger velkomment. Vi er helt enige i, der skal sættes bredt ind med indsatser både på kommunalt, lokalt og politisk plan. Vægtstigmatisering skal på dagsordenen i medieverdenen, på uddannelserne, i sundhedsvæsenet og alle andre steder. Det er skadeligt og at Danmark topper listen er alt andet end acceptabelt.

Rapporten er udgivet i dag og kan findes hos Vidensråd for Forebyggelse her.

Dato:
Tidspunkt: