1024x440_Adipositasforeningen-2

Samarbejde mellem Apotekerforeningen og Adipositasforeningen

Svært overvægtige skal kunne få hjælp på apoteket

17 % af alle danskere lever med svær overvægt, og problemet er stigende.

Apotekerforeningen og Adipositasforeningen har indledt et samarbejde, der skal nedbringe stigma og klæde apotekernes personale på til at hjælpe dem, der søger hjælp på apoteket. Det skal i sidste ende få flere til at søge hjælp.

4. marts er udnævnt til World Obesity Day, hvor man over hele kloden sætter fokus på mennesker, som lever med svær overvægt.

Omkring halvdelen af alle danskere lever med overvægt, og 18 % lever med svær overvægt. Problemet har været stigende gennem mange år, og det stiger fortsat. ”Svær overvægt har ikke alene store personlige omkostninger. Det er også den vigtigste årsag til udvikling af kroniske sygdomme og multisygdom, og det er en af de vigtigste årsager til social ulighed i sundhed,” siger Per Nielsen, der er formand for Adipositasforeningen. Foreningen arbejder for at nedbringe stigmatiseringen, som mennesker, der lever med svær overvægt er udsat for, samt for at øge forståelsen for årsagerne til, at man udvikler svær overvægt. Foreningen har også fokus på, hvad det vil sige at leve et liv med svær overvægt, og vil sikre, at tilbuddene til dem som lever med svær overvægt bliver markant bedre.

Derfor har foreningen netop indledt et samarbejde med Danmarks Apotekerforening, der skal sætte apotekerne i stand til bedre at forstå og hjælpe personer der lever med svær overvægt. Initiativet skal i sidste ende få flere mennesker som lever med svær overvægt til at søge hjælp.

”Mange der lever med svær overvægt lider af følgesygdomme, der kræver medicinsk behandling. Derfor har de deres vante gang på apoteket, og det er et naturligt sted at søge hjælp. Men for personalet kan det være svært at tage hul på samtalen om svær overvægt, og det er ikke altid, man på apoteket har det fulde overblik over de hjælpemuligheder, der er i lokalområdet. Derfor ser vi frem til det spændende samarbejde, der skal sikre bedre viden og kompetencer blandt apoteketspersonalet. Overvægt er et stigende sundhedsproblem, som vi selvfølgelig skal være med til at håndtere,” siger Birthe Søndergaard, der er sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen. Helt konkret vil medlemmer fra Adipositasforeningens patientråd mødes med personalet på 5-10 apoteker i de hårdest ramte kommuner og fortælle om, hvad det vil sige at leve med svær overvægt, og hvordan apotekerne kan bidrage til at nedbringe stigma og evt. få flere til at søge hjælp. Også en repræsentant for kommunen vil blive inviteret med for at orientere om de kommunale tilbud.

På baggrund af disse erfaringer bliver der udarbejdet undervisningsmaterialer til brug på apotekerne, der bl.a. skal vise, hvordan man kan tage hul på den svære samtale om svær overvægt. Dernæst gennemføres en oplysningskampagne over for borgerne i de udvalgte kommuner, før det senere rulles ud til apotekerne i hele landet.

Samarbejdet mellem Danmarks Apotekerforening og Adipositasforeningen udspringer af Overvægtsalliancen, der er blevet til på initiativ af blandt andre Novo Nordisk.

Dato:
Tidspunkt: